Ortaklık Yapısı

ADI SOYADI

Hisse Adedi

Pay (%)

Kamil Engin Yeşil 2.850.434,00 42,23
Raime Güloğlu 1.000.000,00 14,81
Ahmet Atak 507.048,00 7,51
Naciye Berrin Göçmez 500.000,00 7,41
Diğer 1.892.518,00 28,04
Toplam 6.750.000 100.00

MKK’nun 31.12.2015 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.899.563,97 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 42,95’tir.