Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

TİCARET SİCİL NO: 505868

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000- TL (Yediyüzelli Milyon) TL’dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.750.000.-TL olup tamamı nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL değerinde 6.750.000 hisseye ayrılmıştır.

BIST işlem kodu: “YESIL

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

45.000.-TL Nominal değerdeki İmtiyazlı A Grubu hisse senetlerinin tamamı Kamil Engin Yeşil’e aittir.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri :

Adı Soyadı   : Alaittin Sılaydın
Tel               : (0212) 483 01 07
Fax              : (0212) 483 33 35
E-Mail          : [email protected]