Erman Kendibaşına – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı